La paralització de les obres es manté

Tots els procediments judicials i totes les queixes adminitratives en defensa del camí de La Bisbal segueixen el seu curs.

Hem de recordar que les vies judicials que tenim iniciades per arribar a restituir el camí a la seva situació original són dues, totalment independents i que segueixen cadascuna el seu curs: la contenciosa-administrativa, d’una banda, i la civil, de l’altra.

Fa uns mesos el jutjat d’allò contenciós administratiu que porta el cas dictaminà que no podíem sol·licitar la paralització cautelar de les obres mentre durarà tot el procés judicial vinculat, donada la presunció de legalitat que a priori s’ha d’atribuir a una institució pública com és l’Ajuntament de Maria de la Salut.

La notícia d’aquella sentència va ser mal interpretada pels mitjans de comunicació en el sentit que aquella instància judicial rebutjava trobar indicis d’il·legalitat en les acuacions municipasls, quan el que deia és que, en el moment actual, no es pot presumir il·legalitat a la vista.

El cert és, emperò, que la paralització de les obres sine die es manté, derivada de la sentència per interdicte d’obra nova (aquí parlam de la via civil, independent de la contenciosa-administrativa) i a més aquesta paralització està ratificada fermament per una sentència en el mateix sentit del Tribunal Superior de les Illes Balears (l’Audiència).

I d’altra banda, estan acceptadas a tràmit, i fan el seu camí per dins els jutjats, tant el contenciós administratiu interposat per nosaltres per considerar il·legal la llicència d’obres (de la qual és responsable l’Ajuntament de Maria de la Salut), com la demanda civil (continuació de la civil per interdicte) sol·licitant la demolició de les obres a càrrec dels particulars que les iniciaren (promotors, constructors i propietaris).

Confiem en la justícia i esperem que ben aviat poguem gaudir totes i tots del camí en tota la seva integritat.

Salut i sort !