Passes fetes

Institucions i persones a qui hem recorregut:

Als usuaris del camí i propietaris de la contrada ens ha tocat haver de mobilitzar-nos per denunciar aquests fets a tots els nivells. Hem adreçat les nostres denúncies i/o argumentacions a diverses institucions, entitats i persones, sobretot per escrit, en la majoria de casos:

  1. Al propietari dels terrenys col.lindants al camí, i constructor i promotor alhora de les obres.
  2. A l’Ajuntament de Maria de la Salut.
  3. A l’Oficina de Disciplina Urbanística del Consell Insular de Mallorca.
  4. Al Departament de Patrimoni Històric del Consell Insular de Mallorca.
  5. A la Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear.
  6. A diversos mitjans de comunicació: Diari de Balears, IB 3 Televisió, Última Hora, Diario de Mallorca, El Mundo, Mallorca Televisió, Revista Sa Plaça.
  7. A grups polítics de l’oposició a l’Ajuntament de Maria de la Salut (PSOE i PSM).
  8. A la Gerència Regional del Cadastre a les Illes Balears.
  9. A entitats cíviques de defensa del territori i del patrimoni de tots (Plataforma Pro Camins Públics i Oberts, GOB).
  10. Als Jutjats de Primera Instància d’Inca.

Judicialment iniciam un camí que sembla que serà llarg , i que tendrà dues branques:

1a. A través de la causa civil per l’ocupació d’un espai públic per part de la iniciativa individual del propietari dels terrenys col.lindants amb el camí (i que és alhora promotor i constructor de l’obra).

2n. A través de la impugnació, pel procediment contenciós administratiu, de la llicència d’obres que ha permès aquesta agressió al patrimoni comú de tots els usuaris del camí, que eren, fins a dia d’ahir, tothom que hi volgués passar.

Ara el sentit d’aquesta web és donar a conèixer la qüestió a tota la ciutadania de manera directa i permanent. És la nostra idea fer-ne una actualització contínua.

Per a qualsevol qüestió escriviu-nos a amics@camidesabisbal.cat

Vegeu dins l’apartat “Text fonamental de la nostra denúncia” l’escrit i el conjunt de documentació que hem presentat a mitjans, institucions, entitats i particulars fins el moment.