La parcel·la no assoleix la superfície mínima

Fa un temps encarregàrem amb un pèrit enginyer agrònom la realització d’un informe sobre les finques teòricament agrupades sobre les quals hi ha iniciades les obres. L’informe ja està acabat.

Una de les informacions que es desprenen del document és la següent, significativa i espectacular alhora (i que des d’avui mateix hem afegit a la nostra llarga llista de motius de denúncia pública):

L’obra nova per a contrucció d’habitage unifamiliar es realitza sobre una parcel·la, en sòl rústic general (Parcel·la 465 del polígon 1 de Maria de la Salut) que ocupa una àrea de 12.845 m2 i que no assoleix la superfície mínima exigida ! (que és de 14.000 m2 per a sòl rústic general).

Qui exigeix una superfície mínima per a construcció d’habitatge unifamiliar és la llei, a través, en concret del Pla Territorial de Mallorca.

Què ha passat aquí? Què és tot aquest desgavell? Com és possible un sumatori tan gran de desgràcies?