El recurs

Usuaris i propietaris confrontants amb el camí presentam recurs de reposició contra la llicència municipal de l’Ajuntament de Maria de la Salut que ha avalat o que permès una edificació sobre el camí públic de Sa Bisbal.